Relació família-escola

De l’Escola Bressol El Triangle

Relació família-escola

De l’Escola Bressol El Triangle

Potenciem una relació fluida i directa de l’escola i les famílies mitjançant panells informatius diaris a les aules, explicacions orals de l’educadora de l’infant, accés a la pàgina web per veure les activitats dels infants i una App per fer més constant la relació família-escola. Realitzem diferents reunions al llarg del curs per tal de donar la màxima informació del procés educatiu dels seus fills/es a les famílies.