Filosofia ecològica

L’escola Bressol El Triangle ha estat concebuda seguint els principis de: compromís amb una construcció sostenible, ús de materials naturals, saludables i reciclables, així com una aposta per solucions constructives ecoeficients amb un disseny que fomenta l’arquitectura passiva, complementada amb l’ús d’energies renovables.

L’entrada de l’escola és un vestíbul que dona accés directe tant a l’atri central com a la barra de les aules.

L’accés a cada una de les peces de l’escola bressol es produeix a través d’una generosa galeria que funciona com a hivernacle- umbracle i que permet crear un espai de coixí tèrmic, generador d’un microclima, que dona suport a sistemes passius de construcció, confort interior a les peces principals i a la vegada permet prolongar les aules cap al pati i el pati cap a les aules, possibilitant la interacció social entre infants, mestres i famílies.

L’atri interior és l’espai vertebrador de l’edifici, la zona on totes les peces miren i on els nouvinguts descobreixen un espai natural protegit d’agents externs pertorbadors de les seves activitats diàries.

La tercera barra oposada al vestíbul d’accés divideix a parts iguals en porxo a l’aire lliure i en hivernacle tancat on desenvolupar les activitats docents en matèria d’horticultura i producció de producte de consum per a la mateixa escola.

MESURES D’ESTALVI ENERGÈTIC
El projecte emfatitza les mesures d’ESTALVI ENERGÈTIC PASSIVES, respecte al medi ambient i l’increment de confort, garantint la resolució d’una manera simple i eficient l’objectiu del NZEB, minimitzant les instal·lacions complexes, destacant:

SISTEMES PASSIUS de l’edifici:

  • Creació d’un pati al centre de l’edifici amb incorporació de vegetació de fulla caduca per a la creació d’un microclima favorable.
  • Disposició de les galeres bioclimàtiques d’accés que funcionen com un coixí tèrmic i permeten canviar el factor de forma de l’edifici.
  • Increment de l’aïllament en les zones climatitzades (fins a 12 cm.)
  • Ventilació natural creuada de les peces principals.