Comunitat infantil

L’aula Comunitat Infantil és un espai molt ampli i amb gran llum natural d’uns 130 m2 que acull infants d’edats compreses aproximadament entre els 12 i els 36 mesos, essent una aula internivell. L’aula Comunitat Infantil és un espai amb tres educadores amb una ràtio màxima de 6-7 alumnes per educadora. 

La línia metodològica d’aquesta aula es basa en ambients preparats de lliure elecció, on l’infant desenvolupa la seva independència, voluntat i autoestima, construint-se ell mateix a través del treball dins l’ambient.

En l’ambient preparat l’infant aprèn a escollir, a prendre decisions i a realitzar activitats que li aporten reptes als quals li poden dedicar un temps de concentració i posterior aprenentatge, plaer i gaudi.

Els materials proposats a l’aula estan sempre al seu abast, essent ells qui els trien segons els seus interessos. Aquests materials són canviants segons les necessitats i habilitats a explorar per als infants. Aquests materials estan dissenyats per explorar habilitats cognitives i sensorials pel desenvolupament i aprenentatge dels infants, on ells poden reconeixer els errors.

La filosofia que duem a terme a l’aula i a l’escola en general segueix les directrius i màximes de la Dra. Maria Montessori. Ser una escola on es treballa el mètode Montessori va més enllà de tenir uns materials concrets, és una manera d’educar i respectar a l’infant.  El material Montessori té la funció de afavorir el desenvolupament integral de l’infant, no de mantenir-lo ocupat o entretingut, sinó que ofereix reptes cognitius, motrius i personals.

El programa de la Comunitat infantil no només millora el coneixement, independència i confiança en les seves capacitats, sinó que estableix unes bases per a la resta de les seves vides, seguint amb la teoria de la “ment absorbent” de la Dra. Maria Montessori.

L‘adult és un guia: observa, ajuda, acompanya i estimula. Ha de permetre que cada nen i nena pensi i actuï desenvolupant la seva autoconfiança i disciplina. Quan un nen se sent segur de sí mateix, deixa de buscar l’aprovació dels adult a cada pas.

Respectar als altres, respectar el material i respectar-se a un/a mateix/a.

Un dia a Comunitat Infantil

Cada dia l’escola ofereix mitja hora d’entrada relaxada on les famílies poden acompanyar als infants en el seu espai de treball. Un cop marxen les famílies comença la primera estona d’immersió lingüística anglesa diària que és el moment de la fruita de mig matí.

Després de la fruita i fins a les 11 els infants realitzen el seu cicle de treball a l’ambient preparat o amb les diverses propostes de les educadores.

A les 11 abans de sortir al jardí fem la segona immersió lingüística anglesa i despertem juguem i cantem amb la mascota, l’Spot, que ens acompanya al jardí.

A les 12 els infants dinen en grup amb les seves educadores de referència, donant molta importància a la seva autonomia i fomentant una alimentació positiva.

Després de dinar tenen temps per a la migdiada. A partir de les 14.45 es comencen a despertar. Els alumnes que fan horari reduït marxen a casa de 15 a 15:15h.

Les tardes són moments que combinem cicles de treball amb tardes d’activitats en grup (psicomotricitat, música o ioga) segons el dia. A partir de les 16.30 els infants van a berenar.