Aula Niu

El grup Niu acull un màxim de 6 infants amb edats compreses dels 4 als 15 mesos.

L’educació pikleriana o Loczy busca l’autonomia de l’infant; però sobretot es basa en el lliure moviment per aconseguir aquesta autonomia i desenvolupament.

L’aula Niu és un espai d’uns 70 m² i es divideix en quatre àrees principals: zona d’higiene amb canviador Pikler, casellers i pica; biberoneria amb nevera, microones i una pica; zona de descans amb vuit bressols; i zona d’activitats. A la zona d’activitats hi ha l’espai per menjar, l’espai de moviment i l’espai de joc i amb accés directe al jardí exterior, on hi ha un espai delimitat exclusiu pels infants de Niu amb el terra de gespa artificial i un muret on poder plantar-se i observar la resta de jardí.

Rol de l’adult
Dues mestres atenen tot el grup, una com a tutora de referència i l’altra com a mestra de suport i sempre són les mateixes persones les que estan amb els nadons per tal d’establir un vincle de confiança estable.

El rol de l’adult en la nostra escola és de guia, en el grup Niu, la mestra observa i estimula al nadó perquè avanci, però sempre des de la paciència, la calma i respectant el ritme individual.  No intervé en els seus moviments per tal que sigui el nadó qui, al seu moment, faci el pas (metafòricament parlant), una fita pot ser posar-se dret, per exemple. 

Horaris flexibles i alimentació BFF (Breastfeeding Friendly)
La coordinació i comunicació entre família i escola és essencial per tal d’oferir una quotidianitat tranquil·la i contínua, sense canvis bruscos al llarg del dia.

És per això que oferim a les famílies flexibilitat en els horaris i facilitats en l’alimentació:

  • Quan un infant inicia el curs escolar sempre té el seu període d’adaptació, permetent que un membre de la família pugui estar-se una estona a l’aula.
  • Tant en les entrades com en les sortides oferim de 15 a 30 minuts per a poder conciliar millor els horaris laborals i familiars.
  • L’escola disposa d’un racó de lactància on les mares que ho desitgin poden donar el pit dins l’horari escolar i/o lliurar-nos llet materna perquè la puguem donar en biberó al seu infant.

Cada dia l’escola ofereix mitja hora d’entrada relaxada on les famílies poden acompanyar als infants en el seu espai de treball.

Aquest horari és orientatiu ja que entre els 4 i els 15 mesos els cicles d’activitat-alimentació-descans dels infants són de durades diferents d’un infant a un altre i canvien ràpidament amb el pas de les setmanes. És per això que, en realitat, cada infant segueix el seu horari individual i l’escola s’hi adapta.

Des de l’entrada fins a les 11.30 els infants segueixen els seus cicles d’activitat-alimentació-descans on tenen temps per a l’activitat autònoma a l’aula i al jardí. La seva activitat va acompanyada per l’educadora i consisteix en desenvolupar la tonicitat i motricitat, la descoberta i la manipulació d’objectes. Durant aquestes estones els infants s’alimenten amb la fruita de mig matí o la lactància i segueixen la seva rutina de descans gràcies als 4 espais de l’aula.

Un cop els infants estan adaptats, durant l’estona del matí d’activitat es fa una breu introducció diària a l’anglès a través de cançons.

A les 11.30 comencen, per torns, a dinar amb l’educadora de referència, ja sigui de manera individual, com per parelles o en petit grup, segons les seves necessitats.

Quan acaben de menjar els infants fan la migdiada. L’estona i la durada del descans depèn de cada infant, però l’horari aproximat és d’13.00 a 15.00 h.

Les tardes són moments que combinem cicles de treball amb tardes d’activitats en grup (massatge infantil) segons el dia. A partir de les 16.00  els infants van a berenar segons necessitin.

A les 17.00h s’obren les portes de l’escola i les famílies venen a recollir als seus fills/es fins a les 17:15h, excepte els que utilitzen el servei d’acollida de tarda que tenen les portes obertes fins a les 18:15h.