Preinscripció 2022-2023

Es tindrà en compte els germans/es per a la preferència de plaça així com aquells infants que formin part de tot el nostre projecte educatiu. La nostra filosofia Montessoriana abarca tant les hores d’ensenyança com tots els moments d’alimentació, considerats part del projecte educatiu i òptims per al desenvolupament integral dels infants. A partir d’aquí, l’acceptació de plaça serà a partir de l’ordre de preinscripció.

Dades de la família
Dades de la sol·licitud
Horari a escollir durant l’estada a l’escola:
Aspectes a destacar: