Hivernacle – Hort

L’hort és el vincle que encara ens uneix a la terra, que ens permet a tots ser agricultors, obtenir els nostres propis aliments sense recórrer al sistema monetari. L’hort ens connecta amb els nostres avantpassats.

Escutia, 2009

Els alumnes, acompanyats per adults, s’encarreguen dels horts. Aquests desenvolupen una doble tasca: d’una banda en l’aprenentatge a través de la pròpia experiència a tenir cura, i alhora aprendre del procés de generació de vida i transformació d’aquesta; tot contribuint al fet que es desenvolupin dins un entorn natural i saludable, que els sigui proper i carregat de sentit perquè els acompanyi durant tot el seu recorregut vital.