Hivernacle – Hort

L’hort és el vincle que encara ens uneix a la terra, que ens permet a tots ser agricultors, obtenir els nostres propis aliments sense recórrer al sistema monetari. L’hort ens connecta amb els nostres avantpassats.

Escutia, 2009

Els alumnes, acompanyats per a adults, s’encarreguen dels horts. A través de la mateixa experiència els infants aprenen a tenir cura i a conèixer el procés de generació i transformació de vida. Desenvolupant-se dins un entorn natural i saludable, de manera propera i amb sentit per a ells. Potenciant així el sentiment de comunitat i el respecte per la natura.

L’hort és una meravellosa oportunitat educativa per fomentar costums, principis, cooperació, participació i autonomia de manera transversal. Es converteix en una font d’aprenentatge molt valuosa pels infants. A través d’aquesta experiència, no només adquireixen coneixements sobre les plantes i com tenir cura d’elles, sinó també valors i un compromís personal.

Realitzar aquest tipus d’aprenentatge beneficia el desenvolupament social i individual dels nostres nens i nenes, ja que assumeixen la responsabilitat de l’hort i de totes les decisions preses en relació amb ell. Estar en contacte amb la natura, a l’aire lliure, compartir coneixements i accions amb els companys i companyes afavoreix el benestar emocional dels alumnes. A través del contacte directe amb les plantes i la terra, aconseguim que els infants se sentin part del grup i alhora part de l’entorn. Els infants col·laboren posant en pràctica els aprenentatges adquirits per cuidar de l’hort; prenen decisions i assumeixen responsabilitats per les seves accions. A més a més, aquest tipus d’activitat també ajuda als infants a desenvolupar valors com la constància, la cura i a adonar-se que el treball realitzat porta fruits.

Un dels nostres objectius és promoure la consciència mediambiental dels nostres infants, per tal que es converteixin en ciutadans actius i compromesos amb la societat del futur.