Llengua anglesa

Convivim diàriament amb la llengua anglesa en diversos moments d’immersió lingüística. Cada dia, treballem la llengua de manera divertida i en moments tranquils i carregats de sentit per a ells.

La primera estona és durant la fruita de mig matí, al qual anomenem English Snack. És un moment de nutrició i sentit per a ells i, treballant-lo íntegrament en anglès, ajudem a que la introducció d’aquesta llengua sigui més significativa i potent per a ells. Els infants comprenen la rutina i són capaços d’interaccionar amb l’educadora ja que interioritzen el significat de les diferents estructures i vocabulari treballat i se senten capaços.

D’aquesta manera en la nostra escola estem establint una base sólida per al procés d’adquisició d’aquesta llengua: a través de l’experiència vivencial, del moment de nutrició individual i del moment d’interacció social que comporta el fet d’esmorzar plegats, on l’autonomia, els valors i els hàbits acompanyen aquest procés.

El segon moment d’immersió lingüística diari és produeix abans de sortir al jardí, quan anem a trobar-nos amb la mascota anglesa de l’escola, un gos anomenat Spot. A l’Spot cada dia el despertem, abracem i ell ens presenta  cançons, jocs i contes.

L’Spot també ens acompanya al jardí a jugar, cosa que desperta un interés i motivació en els nostres infants, desenvolupant habilitats bàsiques d’interacció amb un mateix, amb els companys i amb l’entorn i potenciant l’interès de formar part activa en l’idioma.

Incitem als infants a despertar la nostra mascota, a rebre-la cada dia, a jugar i cantar invitant-los  a la participació activa de les activitats, acompanyant a que l’aprenentatge de la segona llengua es produeixi de manera natural, en un entorn segur i còmode.

Mitjançant experiències vivencials els infants desenvolupen l’adquisició del llenguatge anglès de la mateixa manera que s’adquireix la llengua materna: a través de la imitació. Els infants al parlar imiten el que senten, imiten sons, expressions i vocabulari que han anat escoltant i han acabat interioritzant.

El contacte diari amb una llengua estrangera adicional en edats primerenques fa que els infants puguin interioritzar-la millor amb la finalitat d’aconseguir una comprensió de l’idioma més natural.

El procés d’adquisició d’una llengua adicional és el mateix que la llengua materna, per això cal tractar-la de la manera més natural possible. El cervell dels infants està preparat i predisposat a aprendre i nodrir-se de tots els estímuls que els arriben de l’exterior. Oferint una immersió lingüística de qualitat des d’edats primerenques els ajudarem a crear, des de l’inici i sense esforç, les estratègies necessàries per diferenciar els diversos idiomes, aprenent-los de manera innata.

A més, una de les principals avantatges d’introduir un nou idioma en l’etapa 0-3 és l’adquisició d’una millor pronúncia de l’idioma. Els infants absorbeixen tots els matisos de l’idioma, des de la gramàtica fins a la pronúncia, això sí, es important que l’input que rebin sigui de qualitat.

L’escola és un entorn on els infants se senten segurs, tranquils i estimats, per tant és l’entorn ideal per potenciar el seu aprenentatge.