QUÈ FEM?

Com ens definim com a escola?

El nostre projecte educatiu es basa en pedagogies actives, que se centren en l’infant i en potenciar les seves capacitats úniques com a individu. La filosofia de l’escola és majoritàriament Montessoriana i Pikleriana, promovent així l’autonomia dels infants en tots els processos i aprenentatges que es duen a terme a l’escola, sempre respectant el seu moviment i la seva individualitat. 

Al Triangle ens emmirallem en les directrius que van sembrar Maria Montessori, Rudolf Steiner, Emmi Pikler i Simon Nicholson.

Mètode Montessori

Destaquem l’èmfasi en centrar l’educació de l’infant en afavorir el seu desenvolupament de manera natural. Montessori es basa en l’exploració, la pràctica, el descobriment, el joc, la concentració i la imaginació de l’infant tractada de la manera més natural possible, respectant l’infant en tot moment. Per tant, en aquesta escola es promou la independència de l’infant com a fase clau del seu desenvolupament, ajudant amb aquesta metodologia a esdevenir infants autònoms i crítics.

Waldorf

Remarquem sobretot la base de la construcció d’una identitat, una seguretat i una autoestima personal. Potenciant el desenvolupament psicològic i emocional dels infants des del centre, no abandonant ni reprimint els seus sentiments, sinó deixant-los mostrar, externalitzant i gestionant els sentiments per acceptar-los i formar-nos com a persones. Els sentiments en aquesta escola són abraçats per tal de poder entendre com ens sentim.

Pikler

Totes les aules compten amb elements Pikler per a potenciar el moviment lliure de l’infant. D’aquesta metodologia ens centrem bàsicament en els seus tres pilars fonamentals; el moviment lliure, la importància de les relacions emocionals sanes i el respecte a l’infant.

Rol de l'adult

El rol de les mestres en aquesta escola és el d’aconseguir la màxima potencialitat de l’infant, creant un vincle amb ells i elles tot adequant l’ambient a les seves necessitats.

L’adult en aquesta escola no és directriu, sinó acompanyant. L’adult guia al nen o nena amb respecte per a les seves potencialitats, mostrant-se com un model, acompanyant-los en el seu desenvolupament autònom. Observant les seves necessitats, l’adult ofereix un ambient preparat que permetrà a l’infant treballar respectant la seva llibertat.