Horari escola

Disposem d’un horari ampli per tal de poder facilitar
el màxim una bona conciliació entre la vida familiar i laboral.

Horari escola

Disposem d’un horari ampli per tal de poder facilitar el màxim una bona conciliació entre la vida familiar i laboral.

El nostre horari és molt ampli amb un llarg període d’entrada a l’escola i diversos moments de sortida. Alhora, aquest horari afavoreix la inserció de les famílies a l’escola, per tal que no siguin dues etapes diferenciades per als infants.

Entrant les famílies a les aules cada matí ajudem a l’infant que se senti més a gust a l’escola i es dona molta més importància per part seva a totes les tasques que realitza dins la comunitat educativa. 

Horari

ENTRADA
SORTIDA
Extra matiners
7.45h a 8.45h
Escola bressol matí
8.45h a 9.30h
12.45h a 13.15h
Escola bressol matí amb dinar i descans
8.45h a 9.30h
15.00h a 15.15h
Escola bressol tarda
15.00h a 15.15h
17.00h a 17.15h
Extra tarda
17.15h a 18.15h

Oferim diverses opcions horàries per adaptar-nos a les diferents necessitats i realitats familiars. Les franges horàries d’entrada i sortida tenen un marge de mitja a tres quarts d’hora per tal que les famílies puguin conciliar la vida familiar, entrar i acompanyar els infants si els plau.

El curs comença el dia 6 de setembre i finalitza el dia 30 de juny, seguint el calendari escolar. Alhora, a l’escola oferim escoleta d’estiu els mesos de juliol i agost.

Adaptació

L’adaptació és una part molt important i fonamental en l’aprenentatge dels infants. Centrant-nos en el respecte per l’infant i per les famílies, el període d’adaptació a l’Escola bressol el triangle comprèn tot el mes de setembre, ja que moltes vegades l’escola bressol és el primer moment on l’infant interactua amb persones i espais desconeguts per ells.

Oferim una adaptació gradual i amb la possibilitat que els primers dies els acompanyi una referència familiar per ajudar a l’infant a familiaritzar-se amb l’espai, amb els companys, les mestres que l’acompanyaran i habituar-se a l’entorn de l’escola, sempre acompanyats per gaudir de més estabilitat emocional.

Calendari escolar

CALENDARI CURS 21-22