Previous
Next

Escola Bressol el Triangle

L’Escola Bressol El Triangle, una escola concebuda seguint els principis de compromís amb una construcció sostenible, i un projecte educatiu basat en les directrius de Montessori, Steiner, Pikler i Nicholson, on l’adult actua com a guia dels infants respectant les seves potencialitats i acompanyant-los en el seu desenvolupament autonòmic.