Previous slide
Next slide

Escola Bressol el Triangle

L’Escola Bressol El Triangle, una escola concebuda seguint els principis de compromís amb una construcció sostenible, i un projecte educatiu basat en metodologies vives i actives com Montessori o Pikler, on l’adult actua com a guia dels infants respectant les seves potencialitats i acompanyant-los en el seu desenvolupament autonòmic.
Es potencia l’aprenentatge de la llengua anglesa diàriament de manera natural, oferint moments d’immersió lingüística significatius per a els infants, a més de treballar a través de les emocions amb una mascota anglesa. 

Sol·licitud de plaça
curs 2023-2024

Ja tenim oberta la sol·licitud de plaça per al curs 2023-2024 que començarà al setembre. 

Es tindrà en compte els germans/es per a la preferència de plaça així com aquells infants que formin part de tot el nostre projecte educatiu. La nostra filosofia Montessoriana abarca tant les hores d’ensenyança com tots els moments d’alimentació, considerats part del projecte educatiu i òptims per al desenvolupament integral dels infants. A partir d’aquí, l’acceptació de plaça serà a partir de l’ordre de preinscripció.