Propostes i propòsits

Moviment

Els infants es mouen lliurement per l’aula, per les màrfegues, les tarimes i circuits motrius Pikler, que els proposen, a l’aula Niu, els primers reptes motors i, a l’aula Comunitat Infantil, la gran conquesta del domini de la mobilitat de tot el cos.

Moviment Propostes i propòsits
llengües + Anglès Propostes i propòsits

Llengües + anglès

El projecte lingüístic de l’escola respecta la teoria de la llengua materna i la naturalitat a l’hora d’aprendre aquestes. Per això, la llengua vehicular del centre és la catalana, introduint amb naturalitat per a promoure la pluralitat lingüística als alumnes, la llengua anglesa. L’anglès es viu amb naturalitat a l’escola, a través de píndoles diàries i vivencials amb sentit per a ells, amb l’objectiu de familiaritzar-se amb l’idioma i viure en una societat plurilingüe.

Matemàtiques i ciència

La lògica matemàtica és la que ajuda a l’infant a comprendre patrons, relacions i analitzar qualitats sensorials (colors, formes, textures, olors, etc.). Des del naixement i gràcies a les interaccions constants amb el medi que envolta l’infant, a través del joc, es desenvolupa progressivament aquest raonament que li permet estructurar la ment i interpretar el món que l’envolta. Les aules, el jardí i tota l’escola estan pensats per oferir als infants aquests reptes.

Matemàtiques i ciència Propostes i propòsits
Creativitat Propostes i propòsits

Creativitat

Mitjançant l’experimentació amb diversos materials, creació de minimons, materials naturals, etc. potenciem la creativitat de l’infant, tan important amb la individualitat i diversitat de cada persona dins la societat.

Música

Utilitzem la música com a eina per potenciar l’equilibri i el moviment harmoniós del seu cos. Mitjançant les cançons treballem les tradicions culturals. Amb l’ajuda dels instruments de percussió treballarem la temporalitat, les matemàtiques musicals, tons i volums de la veu i dels silencis.

musica Propostes i propòsits
minimons Propostes i propòsits

Minimons i peces soltes

Quan ofereixes als nens i nenes material inespecífic sense propòsit definit, els infants buscaran totes les seves possibilitats, desenvolupant la seva imaginació i enriquint la seva creativitat. La teoria de les peces soltes i minimons sosté la provocació a la creació, participació, experimentació, construcció i invenció d’infinitat d’escenes que els infants tenen a la seva ment.