Projecte educatiu

De l’Escola Bressol El Triangle

Projecte educatiu

De l’Escola Bressol El Triangle

Què fem?

El nostre projecte educatiu es basa en les directrius que van sembrar Maria Montessori, Rudolf Steiner, Emmi Pikler i Simon Nicholson.

Mètode Montessori

Destaquem l’èmfasi en centrar l’educació de l’infant en afavorir el seu desenvolupament de manera natural.

Montessori es basa en l’exploració, la pràctica, el descobriment, el joc, la concentració i la imaginació de l’infant tractada de la manera més natural possible, respectant l’infant en tot moment. Per tant, en aquesta escola es promou la independència de l’infant com a fase clau del seu desenvolupament, ajudant amb aquesta metodologia a esdevenir infants autònoms i crítics.

Waldorf

Remarquem sobretot la base de la construcció d’una identitat, una seguretat i una autoestima personal.

Potenciant el desenvolupament psicològic i emocional dels infants des del centre, no abandonant ni reprimint els seus sentiments, sinó deixant-los mostrar, externalitzant i gestionant els sentiments per acceptar-los i formar-nos com a persones. Els sentiments en aquesta escola són abraçats per tal de poder entendre com ens sentim. 

Pikler

Totes les aules compten amb elements Pikler per a potenciar el moviment lliure de l’infant. D’aquesta metodologia ens centrem bàsicament en els seus tres pilars fonamentals; el moviment lliure, el respecte la importància a les relacions emocionals sanes i respecte a l’infant.

Rol de l'adult

El rol de les mestres en aquesta escola és el d’aconseguir la màxima potencialitat de l’infant, creant un vincle amb ells i elles tot adequant l’ambient a les seves necessitats.

L’adult en aquesta escola no és directriu, sinó acompanyant. L’adult guia al nen o nena amb respecte per a les seves potencialitats, mostrant-se com un model, acompanyant-los en el seu desenvolupament autònom. Observant les seves necessitats, l’adult ofereix un ambient preparat que permetrà a l’infant treballar respectant la seva llibertat.

Rol de l'adult

Com ho fem? 

L’escola és una comunitat educativa, on hi intervenen diversos factors i cada individu és essencial per a que una comunitat funcioni. Tal i com passa en societat, a l’escola volem que els infants esdevinguin alumnes autònoms i crítics amb el seu desenvolupament. Per fer-ho, l’escola està tota enfocada a ajudar en aquest propòsit als infants.

Hi ha lliure circulació dins les aules i entre els diversos espais de l’escola. El sistema de treball per ambients de lliure circulació afavoreix que cada infant aprengui al seu ritme segons les seves necessitats i interessos, ja que cadascú tria el que vol fer. Aquesta llibertat es desenvolupa dins d’uns límits clars que permeten als nens i nenes conviure en la petita societat dins l’aula.

Per exemple, cuidant l’hort escolar. Regar i veure com creixen fruites, verdures i hortalisses i collint-les en el seu moment òptim per a portar a la cuinera per a que els cuini i poder-los menjar. Els infants són els qui van a la cuina i porten, ajuden i agafen els utensilis per a parar taula, potenciant així la seva autonomia i el sentiment de comunitat.

Ambient Preparat

Es creen ambients preparats que conviden a l’aprenentatge, l’experimentació, la comunicació i la investigació. L’ambient preparat ofereix a l’infant oportunitats per a treballar a partir de les seves experiències i comprometre’s en un treball interessant, escollit lliurement.

Al ser l’infant qui escull el que més li interessa, es propicien prolongats períodes de concentració, on l’infant treballa, observa, pren decisions, experimenta i aprèn de l’error. A través de la repetició i la pràctica, l’infant extreu les seves pròpies conclusions de cada material, evolucionant així a un estadi superior de creixement, responsabilitat i autonomia personal. 

Propostes i Propòsits

Els infants es mouen lliurement per l’aula, per les màrfegues, les tarimes i circuits motrius Pikler, que els proposen, a l’aula Niu, els primers reptes motors i, a l’aula Comunitat Infantil, la gran conquesta del domini de la mobilitat de tot el cos.

El projecte lingüístic de l’escola respecta la teoria de la llengua materna i la naturalitat a l’hora d’aprendre aquestes. Per això, la llengua vehicular del centre és la catalana, introduint amb naturalitat per a promoure la pluralitat lingüística als alumnes, la llengua anglesa. L’anglès es viu amb naturalitat a l’escola, a través de píndoles diàries i vivencials amb sentit per a ells, amb l’objectiu de familiaritzar-se amb l’idioma i viure en una societat plurilingüe. 

La lògica matemàtica és la que ajuda a l’infant a comprendre patrons, relacions i analitzar qualitats sensorials (colors, formes, textures, olors, etc.). Des del naixement i gràcies a les interaccions constants amb el medi que envolta l’infant, a través del joc, es desenvolupa progressivament aquest raonament que li permet estructurar la ment i interpretar el món que l’envolta. Les aules, el jardí i tota l’escola estan pensats per oferir als infants aquests reptes. 

Mitjançant l’experimentació amb diversos materials, creació de minimons, materials naturals, etc. potenciem la creativitat de l’infant, tan important amb la individualitat i diversitat de cada persona dins la societat. 

Utilitzem la música com a eina per potenciar l’equilibri i el moviment harmoniós del seu cos. Mitjançant les cançons treballem les tradicions culturals. Amb l’ajuda dels instruments de percussió treballarem la temporalitat, les matemàtiques musicals, tons i volums de la veu i dels silencis. 

Quan ofereixes als nens i nenes material inespecífic sense propòsit definit, els infants buscaran totes les seves possibilitats, desenvolupant la seva imaginació i enriquint la seva creativitat. La teoria de les peces soltes i minimons sosté la provocació a la creació, participació, experimentació, construcció i invenció d’infinitat d’escenes que els infants tenen a la seva ment.